Διεύθυνση: ΟΔΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310 752520

Fax: 2310 752685

email: info@kalivas.com.gr